Blog

Čítanie Biblie

19. 2. 2019

Každý utorok o 18:00 sa v dome sv. Mikuláša stretneme v spodných priestoroch s dospelými z Dolinky k spoločnému čítaniu Sv. Písma. Pre deti a dospelých, ktorí prichádzajú, je vo vedľajšej miestnosti pripravené biblické vyučovanie pre deti. Je to fajn čítať Sv. Písmo a rozprávať sa, čo znamená to a ono a povzbudzovať Rómov k štúdiu Biblie a vzťahu s Kristom.

Pred čítaním z Biblie Michalka spolu s deťmi z Dolinky pripravuje občerstvenie.

Prosba o modlitby

  • proti ohováraniu, ktoré diabol posiela proti tým, čo chodia na čítanie
  • otvorené oči a uši pre nás i Rómov pri čítaní Biblie
  • za dobré a poslušné deti