Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.

Ježíš Kristus - ikona

Ježíš Kristus, rok 33

Základní věci na které se zaměřujeme - střecha nad hlavou, oblečení a jídlo.Ingredience naší pomoci - modlitba, láska a vyučování o Bohu

Oblečení

Rozdávání oblečení za malý příspěvek 20 centů (2 Kč).

Každý si může vzít množství odpovídající počtu členů rodiny. pozadí.

Oblečení dostáváme od dárců, v aktuálníchvíli přijímáme jen botasky a zimní praktickou obuv vel. 20 - 38 ženské
a 20 - 44 pánské. Ostatního oblečení máme díky Bohu dost.
Třídění oblečení z Německa může být i zábava.
Vykládání 4.5t oblečení v létě 2020
Romové pomáhájí s rozdáváním, vykládáním i třídění oblečení.

Jídlo

Brzké ranní rozdávání surovin k upečení chleba rodinám a kroužek pečení pro děvčata.

Pokud můžeme snažíme se najít člověku práci a motivovat ho. Každý zdravý otec rodiny z osady v obci Klenovec aktuálně pracuje a skoro každý z osady Mútnik už také (dříve to byla méně než polovina).

V případech nouze rozdáváme mouku a olej, které jsou podmíněny snahou a aktivitou. Díky tomu se mnohé domácnosti naučili péct, což podporujeme i kroužkem pečení pro děvčata.
Romský chléb "bokhela" se peče z vody a mouky a trochu jedlé sody. Potom se namáčí v oleji.
Čerstvě upečené domácí rohlíky v době koronavirové v Klenovci

Střecha nad hlavou

Preventivní výchova k pracovitosti a dovednostem

V rámci střechy nad hlavou se zaměřujem především na budoucí generace. Otevřeli jsme dvě dílny zednickou a multimediální, kde učíme děti pracovitosti, zodpovědnosti a práci s technologiemi. Šest z našich studentů si potom za stipendium spolu s otcem opravili chatrč, přistavili pokoj nebo postavili celou novou.

K zednickým dílnám jsme postupně přidali i multimédia. Děti se začínají učit pracovat s fotografiemi, videem, grafickými návrhmi. Abysme překlenuli most mezi abstraktní částí, která je těžko uchopitelná zakoupili jsme tiskárnu na textil. Je to hned větší zábava, když si vlastní grafiku můžete vytisknout na tričko. Protože do budoucna bysme rádi navázali programováním, po kterém je velká poptávka spustili jsme s dětmi e-shop, aby trošku zahlédli vnitřnosti internetu a podívali se na něj z druhé strany. Pokud byste se v něm rozhoudli si něco koupit budeme rádi a podpoříte tím i naše dílny,

Cíl projektu

- Připravit děti na budoucí povolání
- Připravit je k přechodu na základní vzdělání (ze speciálního)
- Připravit půdu pro střední vzdělání

S čím třeba pomoci

Hledáme podporovatele a ambasadory projektu, kteří by byli ochotni o projektu promluvit a získat pro něj podporu. Celá naše misie je hrazena z vlastních platů ze soukromých zaměstnání a tím pádem je časově omezena.

Hledáme také lidi ochotné podpořit tento projekt modlitbou.

Modlitba

Modlíme se s upřimným srdcem za každého z osad, kde působíme. Spolu s tím i za každý problém, s kterým za námi někdo přijde.

Nadpřirozeně se zde během koronaviru otevřely stovky pracovních míst. V roku 2019 namísto očekávaného
zavření  místní fabriky, bylo přijato několik desítek lidí.
Duchovný otec se modlí v naší malé kapličce svatého Mikuláše.

Vyučování o Bohu

Už několik let pravidelně učíme děti o Bohu. Za ten čas se výrazně zlepšilo čtení, psaní a i chování u některých dětí.

Důležitou součástí jsou i hry, buď před vyučováním nebo jindy v týdnu. S dětmi se potom lépe pracuje, jsme více v kontaktu a máme lepší vztahy.
Martin učí děti z naší milé malé osady Dolinka v Klenovci.

Láska

Láska k chudým, kterým pomáháme, je zkoušená, ale bez ní to nejde.

Bez lásky se pomoc těžko přijímá a bez lásky se v pomoci nedá vytrvat. Láska je ingredience, která
pomáhá dosahovat dlouhodobých změn.
Fotka z her v osadě.