Blog

Kresťanský športový klub

3. 2. 2019

Športový klub je pre deti do 14 rokov. Pokračuje už druhý rok, zo začiatku chodili deti z letného tábora, ktorý prebehol pod záštitou BJB Klenovec, postupne ale začali chodiť rómske deti z Dolinky, ktorí už teraz tvoria väčšinu detí. Pre veľký záujem sme ho v januári 2019 rozdelili na futbal a športový klub.

Počas športového klubu máme aj krátke vyučovanie o Bohu. A to konkrétne piesňami, biblickým príbehom a modlitbou.