Blog

Ohlasovanie evanjelia v Klenovci a okolí v zime 2018/2019

7. 1. 2019

Už druhú zimu sme mohli hlásať evanjelium chudobným Rómom vo farnosti. Žrebom sme si rozdelili, kto kam pôjde a Boh to viedol tak, že sme sa dostali do všetkých oblastí.

 • Klenovec osada (Dolinka) - všetci
 • Klenovec mesto (Marťa a Darek)
 • Hnúšťa (Míša a Pája)
 • Mútník skalie (Darek a Štepán)
 • Hačava skalie (Martin a Štepán)
 • Maša (Marťa a Pája)
Obrázek

Ohlasovanie evanjelia

Prvý deň sme boli s bratmi a sestrami z baptistického zboru, ktorí nás aj pohostili. Ďalší deň sme sa vypravili za ľuďmi do oblastí s tým, že voľný čas sme trávili doma alebo v Dolinke. Ja som bol žiaľ prvé 2 dni misií chorý, ale mal som obrovskú radosť, že po roku sa konečne evanjelium znovu dostalo aj na kraj našej farnosti.

Za čo by som chcel veľmi poďakovať Bohu

 • za lásku, ktorú mi dal keď som bol v osade Hačava skiale, kde sa mi veľmi nechcelo ísť
 • že viedol náš žreb
 • že nás prvý deň s Michalkou povzbudil k modlitbám za celú akciu a oblasť
 • že nám poslal ochotných pomocníkov, ktorí mali lásku ku Kristovi a vzájomne sme prežili fajn spoločenstvo.
 • tiež za čiastočné vypočutie modlitieb za uzdravenie Jána Radiča z Hnúšte
 • Božie vedenie skrze Bibliu

„Peter sa teda ujal slova a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“
Skutky 10, 34-35

State, ktoré sme spoločne čítali, nás viedli jednotlivými dňami ... Prvý deň sme čítali, ako Peter šiel k pohanom, ktorých Židia považovali za "špinavých" a ako im zvestoval Krista. Druhý deň nám Pán dal čítania, ktoré sme napísali do spevníkov a ktoré sme rozdávali počas evanjelizácie. Prvá časť bola o kázaní na hore. To isté sme znovu čítali v piatok na Čítaní z Biblie pre Rómov.

Od tej chvíle čo som v Klenovci, Pán mi toto slovo z Biblie niekoľkokrát predkladal a ukazoval ním na moje pokrytectvo.

Obrázek

Ešte raz vám veľmi ďakujem Pavla, Martina, Štepán a Darek, že ste nám z Čiech prišli pomôcť. Nech vám Pán odplatí.

Odkaz na fotky z akcie od Štěpána: https://www.facebook.com/media/set/? set=a.1964106643636415&type=3