Blog

Vianočná besiedka 2018

24. 12. 2018

Na detskú slávnosť, ktorú organizuje už desiatky rokov cirkev Bratskej Jednoty Baptistov v Klenovci, sme s deťmi nacvičovali túto zimu prvýkrát divadlo. Pripravili sme si príbeh o narodení Krista, ktorým sme chceli deťom ukázať, ako to všetko prebiehalo. Divadlo bolo popretkávané pesničkami a deti si pripravovali v dome sv. Mikuláša aj kostýmy a kulisy. Výsledok nás prekvapil, lebo na skúškach to vyzeralo dramaticky, ale deti sa postupne všetko dobre naučili.

Chceli sme deti v čase prázdnin zabaviť, a takisto priviesť dospelých do cirkvi, aby opadol ostych prísť, keď k tomu dôjde.

Obrázek
„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov." Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.“
Matúš 1:18-25