Blog

Výlet do ZOO v Bojniciach

7. 3. 2019

O týždeň budú jarné prázdniny. Čo teraz? Deti sa budú nudiť, čo často vedie k hriechu.

Čo tak ich vziať niekde na výlet? Na hrad, či do prírody? Tam je stále ešte blato so snehom, ale viac ľudí nás prosilo, či by sme niekedy nezobrali deti do ZOO. Ale budeme sa za to modliť a spýtame sa starších, čo si o tom myslia...

Obrázek

Deň D

Vyrazilo nás 44 detí a 8 dospelých vo štvrtok o 8 ráno. Do ZOO sme po náročnej ceste dorazili okolo 11 hodine. Vždy keď cestuje autobusom s deťmi, tak sa musíme pripraviť na zvracanie. Čiže vyrazili sme vybavení mnohými vreckami a kinedrilom na cestu späť.

Obrázek
„Hospodin, počuj moju modlitbu, kiež moje volanie k tebe prenikne!“ Žalm 112:2 (modlitba den pred výletom)
Obrázek

Keď si spätne spomínam, povedal by som, že deti boli dobré. Všetko z Božej milosti dopadlo dobre, prežili všetky zvieratá, ZOO, aj my. A deti mali veľký zážitok: nikto tak rýchlo asi celú ZOO neobehal a toľko fotiek nenafotil ako naša výprava.

Obrázek

Po ceste domov sme sa zastavili v novom kostole sv. Terézie z Lisieux na prehliadku, modlitbu a požehnanie. Deťom sa najviac páčil chór.

Po 11 hodinách a za tmy sme v poriadku zaparkovali pred osadou a deti utekali domov za rodinou. Už sa im aj cnelo.

Obrázek