Blog

Vyučování dětí v nové osadě na Mútníku

24. 9. 2019

Již delší čas jsme se modlili za dvě blízké osady - Hačava Skiale a Mútník - aby nám tam dobrotivý Bůh otevřel dveře. Když nás místní komunitní centrum v květnu oslovilo, zda bychom se na Mútniku s nimi nepodíleli na projektu Samaritan's Purse,s radostí jsme to vzali jako vyslyšenou modlitbu. Samaritan's Purse je projekt od Franklina Grahama, jehož podstatou je, že děti s bohatších částí světa zabalí dárečky pro děti z chudších částí a zároveň je jim u toho zvěstováno evangelium našeho Pána Ježíše Krista. U toho to ale nekončí, děti se mohou přihlásit na následné vyučování a dozvědět se o Pánu Ježíši a dalších postavách z Bible více.

Obrázek

Nám se přihlásilo 13 dětí a od června jsme začali s vyučováním. Setkáváme se o pondělkách v podvečer, zpíváme písničky, hrajeme hry, učíme se veršíky, posloucháme vyučování a postupně vyplňujeme barevné učebnice. Po skončení všech lekcí nás čeká i závěrečná oslava s překvapením.

Obrázek